Online Trends, Tips & Tricks

Social media na je overlijden: to delete or not to delete?


85 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar heeft (nog) niet geregeld wat er met hun socialmedia-accounts gebeurt na overlijden. Er zijn dan ook veel mogelijkheden. Alle accounts laten bestaan, verwijderen, tijdelijk nog laten bestaan, een laatste persoonlijke update laten plaatsen door een nabestaande… Weet jij het al? Het blijkt dat 40 […]
Source: Frankwatching
Social media na je overlijden: to delete or not to delete?