Online Trends, Tips & Tricks

Nemen de robots het van ons over?


Nemen de robots het van ons over of worden ze onze beste maatjes? Pikken ze onze banen in of worden ze onze beste kameraden? Wat wordt onze rol in deze nieuwe digitale wereld van automatisering en kunstmatige intelligentie? AI wordt steeds volwassener en daarmee ook steeds intelligenter. We nemen steeds vaker beslissingen op basis van […]
Source: Frankwatching
Nemen de robots het van ons over?