Tag: Webdesigner-Trends

Crisiscommunicatie op social media in de praktijk [10 lessen]

Als communicatieadviseur weet je natuurlijk als geen ander: elke dag is weer anders. Je had je een rustige werkdag voorgesteld vandaag. Maar daar kwam weinig van terecht. Opeens loopt de webcare vol met vragen en opmerkingen, je monitoringstool toont een enorme activiteit van je merk en ook nog eens met een negatief sentiment, collega’s komen bij je met vragen wat er aan de hand is en zo meer. Je weet het al: er is een issue gaande op een van je socialmedia-kanalen. Met onderstaande aanpak voor crisiscommunicatie houd je je hoofd koel, ook in turbulente tijden.

De turbulentie van social media

Help! Wat moet ik doen om dit issue op te pakken en uiteindelijk in goede banen te leiden? Bij grote organisaties komt dit regelmatig voor. Hoe pak je dan crisiscommunicatie aan voor een issue dat zich ontwikkelt op social media? Ik laat je hier een praktijkvoorbeeld met een adequate aanpak zien.

Hieronder zie je het effect van een post van een van onze studenten. Op Facebook heeft ze haar onvrede geuit over een passage in een studieboek. Ze ziet hier namelijk discriminatie in. Dat betekent werk aan de winkel voor jou als communicatieadviseur. Je ziet diezelfde dag de activiteit (het aantal berichten) exploderen. Daarmee kantelt het sentiment (positief of negatief) direct naar het negatieve gedeelte. Nu moet je de schade beperkt zien te houden.

Crisiscommunicatie

Figuur 1: Stijging in activiteit en negatief sentiment

Nadat deze activiteit en sentiment is waargenomen, wordt er direct een plan van aanpak gemaakt. Deze crisiscommunicatie bestaat bij ons uit vijf stappen die worden doorlopen:

 1. Analyseer het bericht waarover het gaat.
 2. Analyseer de activiteit (het aantal berichten) en het sentiment.
 3. Bekijk welke overige (online) bronnen betrokken zijn.
 4. Stel een communicatieboodschap op per socialmedia-kanaal (dit wordt gedaan door de communicatieadviseur).
 5. Monitor de communicatieboodschap na plaatsing op socialmedia-kanalen.

Stem je crisiscommunicatie af op de kanalen

In het bovenstaande voorbeeld werden we tijdens het doorlopen van de stappen gewezen op inmenging van de pers. Toen we in stap 3 zaten, zagen we dat het bericht door de pers was opgepakt. Ze hadden het bericht voorbij zien komen en besteden daar dan ook aandacht aan. In figuur 2 zie je de impact van de media op de berichtgeving van de studente.

Crisiscommunicatie

Figuur 2: Media reach van het issue

Naast de kracht van social media zie je direct het bereik die een nieuwssite met zich meebrengt. Nu was het zaak om naast een uitgekiende socialmedia-aanpak ook de pers mee te nemen in onze wijze van communiceren.

Per socialmedia-kanaal is er een eigen boodschap geplaatst. Elk kanaal heeft namelijk een ander publiek. Daarnaast heb je bijvoorbeeld bij Twitter een beperkt aantal woorden die je kunt plaatsen. Daar moet je je crisiscommunicatie dan op afstemmen.

Crisiscommunicatie 3

Figuur 3: Verloop issue na ingrijpen met communicatieboodschap

In figuur 3 staat het uiteindelijke resultaat van dit issue. Het sentiment wordt weer positief en activiteit neemt af. Dit begint al op diezelfde dag en zet dan door. Als een issue niet wordt opgepakt en er geen gedegen crisiscommunicatie volgt, zal de parabool verder stijgen en duurt het issue langer. Met lange reputatieschade tot gevolg.

Waar moet je rekening mee houden in je crisiscommunicatie?

Communiceren op social media vergt de nodige inspanningen. Door deze case zijn we weer even op scherp gezet. Dit zijn de 10 lessen die je hieruit kunt meenemen:

1. Bereid je goed voor, weet wat er speelt met analyses en data

Maak analyses van het issue. Data laat zien waar je boodschap terecht komt en wie het oppikt. Is dat de pers, zijn dat invloedrijke personen of een grote groep studenten? Met deze cijfers in de hand zorg je voor een uitgekiende berichtgeving per social-kanaal.

2. Betrek woordvoering bij alle crisiscommunicatie, vooral als de pers betrokken is

Op deze manier ben je in staat als communicatieadviseur sneller te schakelen, met een eenduidig bericht op de proppen te komen en daarmee je boodschap goed over te brengen.

3. Zet een tijdelijke en fysieke newsroom op

Reserveer een ruimte waarbij een crisiscommunicatie-team fysiek bij elkaar kan komen (of een teams-omgeving in tijden van corona). Zo kun je snel schakelen, laat je de impact van het issue zien door data en wordt de communicatie perfect met elkaar afgestemd.

4. Sluit je eerste-, tweede- en derdelijns crisiscommunicatie op elkaar aan

Communicatie-issues zijn geen een-tweetjes met de eerste- en tweedelijns communicatiestromen binnen je organisatie. Ook de derdelijns communicatie is van essentieel belang. Diegene die contact hebben met de klant moeten altijd op de hoogte zijn en blijven. Ze maken daarom ook deel uit van de fysieke newsroom. Het komt namelijk ook voor dat de discussie zich verplaatst naar offline communicatiemiddelen, zoals per telefoon.

5. “Never react while feeling an intense emotion”

Het is verleidelijk om direct te reageren op reacties. Dat is echter niet nodig. Met de woordvoerders formuleer je vanuit de organisatie een eenduidige informatiestroom. Zo ontstaat er geen ruis in de communicatie.

6. Baseer je op feiten en haal deze op in je organisatie

Bij het betrekken van woordvoering, moeten de feiten boven tafel komen. Verslap je hierin, dan gaat het vroeg of laat tóch fout. Wees niet snel, wel volledig en eerlijk. Betrek ook directie bij deze besluiten, zodat ze weten dat het issue speelt.

7. Wees eerlijk en zorg voor een oplossing

Het bericht oppakken is één ding. Het bericht plaatsen is punt twee. In dit specifieke geval zagen wij onze fout in. De oplossing: het studieboek wordt niet meer opgenomen in het curriculum.

linkedin reactie

8. Houd de communicatie persoonlijk en bij de kern

Communicatieadviseurs verzanden nog wel eens in onbegrijpelijke taal. Richt je op de doelgroep en stem hier je berichtgeving altijd op af.

9. Reageer niet op alle reacties

Bij berichten die tientallen of honderden keren worden gedeeld, is individueel reageren niet meer te doen. Breng daarom een gezamenlijk statement naar buiten die is afgestemd op je doelgroep en daarmee verschilt per socialmedia-kanaal.

10. Vertel wat je er als organisatie mee doet

Specifiek: wat doe je met de ‘geleverde kritiek’? In ons geval werd het studieboek uit het curriculum gehaald. Daarnaast is de studente die aan de bel trok benaderd om mee te denken over de uitwerking in een speciale werkgroep.

En hoe nu verder?

Binnen de hogeschool hebben we het onderwerp met beide handen aangegrepen. Er is persoonlijk contact gezocht met de studente die het onderwerp aankaartte. Ze doet nu mee in de werkgroep om het op te lossen. Daarnaast wordt het boek niet meer opgenomen in ons onderwijs.

Kortom: never waste a good crisis (in communication).


Source: Frankwatching
Crisiscommunicatie op social media in de praktijk [10 lessen]

Cybersecurity college: eerste hulp tegen hackers

Hoe kun je jezelf – en je bedrijf – beschermen tegen hackers en cybercriminelen? In deze maand van de cybersecurity zijn dat vragen die blijven gonzen. Er is steeds meer wetgeving die zaken voor ons regelt. Denk aan de GDPR / AVG. Maar nog niet alles houdt de snelle technologische ontwikkelingen bij. De schade die bij bedrijven kan worden aangericht met ‘gijzelsoftware’ is ook enorm. Goede reden om waakzaam te blijven en je te verdiepen in wat er aan te doen is.

‘Boeven vang je met boeven’ leren ze op de politieschool. Oftewel, als je je wil beschermen tegen online criminaliteit, moet je je verdiepen in de gedachtegang van de hacker. Die hackers heb je in alle soorten en maten. Daardoor wordt het al wat lastiger. De twee hoofdcategorieën zijn ‘white hats’ en ‘black hats’. We moeten voorzichtig zijn om er bij kleuren direct een stempel goed of fout op te drukken. In dit geval is de verklaring dat in de film The Great Train Robbery de boeven allemaal zwarte hoeden droegen. Dan snap je dat met white hats de goeden worden bedoeld. Uiteraard is er ook hier een (letterlijk) grijs gebied: de grey hats… Zij doen zaken die eigenlijk niet altijd mogen, maar soms ook voor het goede doel, als ethische hacker. Feitelijk om de cybersecurity te verhogen.

Verdiep je in de gedachtegang van hackers, om je tegen ze te beschermen.

Hacktivisten zijn dan weer hackers die hun eigen politieke of sociale doelen nastreven door dwars door de beveiliging heen te hakken. Dat is natuurlijk heel iets anders dan de Scriptkiddies of Skiddies die als ware vandalen systemen binnendringen om ze te verminken. Of in mooi jargon, te defacen: logo’s weghalen en er als graffitigabbers er hun eigen handtekening (tag) voor in de plaats te zetten. Die vallen in de categorie ‘black hats’, samen met de andere crackers.

Handleiding voor hackers?

Gaat het je al duizelen? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want dit is slechts een korte samenvatting van de eerste 10 pagina’s van het lijvige boek dat Arjan Dasselaar hierover schreef. De eerste helft van zijn boek (On)veilig online; bescherm jezelf tegen cybercrime en privacyschenders’ (affiliate), lijkt –  anders dan de titel doet vermoeden – eerder op een handleiding voor beginnende hackers. Na wat geschiedenislessen over het ontstaan en ontwikkeling van de hackercommunity, geeft Dasselaar uitgebreid uitleg over hoe hackers werken en welke tools en platformen hierbij gebruikt worden. Het geheel voorzien van alle benodigde websiteadressen.

Cybersecurity, privacy en hackers

Cybersecurity is een serieus onderwerp. Maar de auteur kan het niet laten om er in de bijschriften van foto’s de flauwste ‘papa-grappen’ over te maken…

Nadat in het derde kwart van het boek nog eens is benadrukt wat het belang van privacy is, stromen de pagina’s dan toch over van de tips en adviezen om jezelf te beschermen. Laten we eerst eens kijken naar privacy en waarom dat zo gevoelig ligt.

Privacy is een grondrecht

Ieder mens heeft recht op privacy. Dat is in de Nederlandse, maar ook in 150 andere grondwetten vastgelegd. Geen discussie over mogelijk, lijkt het dan. Maar in de praktijk werkt dat anders. Er zijn andere wetten en rechten die vereisen dat gegevens worden opgeslagen. Ook moet er natuurlijk een administratie worden gevoerd – al was het maar om belasting te kunnen innen – waarvoor persoonlijke informatie moet worden gedeeld.

Maar denk ook aan:

 • Gezondheidszorg. Vaak een mix van bedrijven, overheden en non-profits die vertrouwelijke gegevens moeten delen. Gaat dat altijd goed?
 • NGO’s – oftewel Goede Doelen. Doen zij allemaal even hard hun best om de gegevens die ze van je hebben te beschermen?
 • Bedrijven. Zoals al die webshops waar je bestellingen plaatst. Die weten veel van jou. Gaan ze daar altijd even zorgvuldig mee om?
 • Overheid. Zoals gemeld voor de ‘Basisregistratie Personen’. Maar in totaal zijn er wel 5.000 databases in gebruik bij de overheid. Soms met zeer gevoelige informatie.

Cybersecurity vs. concurrentiekracht

Bedenk daarbij dat die gegevens soms worden gebruikt voor een groter goed, zoals de binnenlandse veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Inlichtingendiensten zoals de AIVD en MIVD hebben zo hun taken. Daarbij moeten ze natuurlijk gegevens over mensen vastleggen. Zorg voor cybersecurity staat daarbij hoog in het vaandel. Soms is de dataverzameling door bedrijven ook gewoon bedoeld om daar zelf beter van te worden. Om hun concurrentiekracht te verhogen.

Het boek beschrijft voorbeelden van bedrijven die het daardoor minder nauw nemen met de privacy. Microsoft, Amazon, Google en Apple kwamen al in het nieuws vanwege afluisterpraktijken. Daarbij gebruiken zij dan weer het excuus dat ze ‘meeluisteren’ met wat mensen thuis tegen hun digitale assistent roepen, om de kwaliteit van de spraakherkenning te verbeteren. Het boek beschrijft ook de affaire van Facebook met Cambridge Analytica. Voorbeelden van recente privacyschendingen zijn er dus te over. Zelfs zonder dat er hackers aan te pas komen.

Privacy en de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waakt erover dat gegevens niet ten onrechte worden bewaard of verkeerd worden gebruikt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt daarbij. Hierin zijn de grondslagen vastgelegd die bedrijven toestaan om naar personen herleidbare gegevens op te slaan, namelijk:

 1. Ze hebben toestemming gekregen van de persoon om wie het gaat.
 2. De gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.
 3. Ze moeten de gegevens verwerken omdat dit wettelijk verplicht is.
 4. Met de verwerking van gegevens zorgen voor bescherming van vitale belangen.
 5. Ze oefenen er een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit.
 6. Het is noodzakelijk om een ‘gerechtvaardigd belang’ te behartigen.

Ze hebben daarbij nog wel altijd een verantwoordingsplicht en een meldplicht. Ze moeten dus laten weten welke zaken ze vastleggen en aantonen dat dit noodzakelijk is. Het mogen natuurlijk geen hapklare brokken voor hackers worden. Daarnaast moeten ze als het om zeer gevoelige informatie gaat, vooraf een ‘impact assessment’ doen en indienen bij de AP. Tot slot moet er een functionaris gegevensbescherming worden aangesteld, die vragen kan beantwoorden over de data-processen. Als ‘burger’ heb je vervolgens recht op: inzage, rectificatie, dataportabiliteit, recht van bewaar en recht om vergeten te worden.

Cybersecurity: wat kun je zelf doen?

De wetten en instanties zijn natuurlijk prima, maar ook hier geldt: een veiligere wereld begint bij jezelf. Wat kun jij zelf doen om aanvallen van hackers te voorkomen? Ook daarvoor geeft het boek een waslijst aan hints en tips. Hieronder een selectie. Je kunt natuurlijk denken aan allerlei beschermende soft- en hardware, maar cybersecurity begint gewoon bij je eigen beveiligingsbewustzijn.

Geloof nooit zomaar wat je op internet leest of in een mailtje. Zeker niet als het dramatisch is.

 1. Wachtwoordhygiëne. Gebruik sterke, lange wachtwoorden en verander ze regelmatig. Beter nog: gebruik tweestapsauthenticatie waar mogelijk.
 2. Backup-discipline. Liefst twee of drie, op verschillende locaties opgeborgen. Zo kun je het probleem van ransomware oplossen, als je computer ‘gegijzeld’ wordt.
 3. Afluisterbewust. Alles wat je op het internet uitwisselt, kan afgeluisterd worden. Gebruik daarom altijd een VPN-verbinding.
 4. E-mailscepsis. Klik nooit zomaar op een link in een e-mailtje. Voor je het weet zit je op een malafide website.
 5. Sociaal wantrouwen. Pas op voor ‘social engineering’, mensen die met gladde praatjes, zich vaak als een ander voordoend, proberen toegang tot systemen te krijgen.
 6. Veilige seks. Sluit niet zomaar vreemde compontenten (zoals USB-sticks) aan op jouw computer. Je weet nooit welk virus die bij zich dragen.
 7. Update-getrouwheid. Zorg dat je steeds de updates van software uitvoert. Hierin zit vaak nieuwe bescherming tegen ontdekte cybersecurity gaten.
 8. Sleutelliefde. Zorg voor anti-virus- en anti-malwareprogramma’s. Hierdoor geeft je hackers ook minder kans.

Hebben experts ook last van hackers?

Wordt het je allemaal wat te veel? Bedenk dan welke kosten en problemen jij of jouw bedrijf zou ondervinden als het echt misgaat. Nu we met zijn allen vrijwel doorlopend op allerlei manieren online zijn, moet het zorgen voor cybersecurity net zo vanzelfsprekend zijn als tweemaal daags je tanden poetsen. Als je het niet regelt, krijg je daar vroeg of laat last van.

Misschien is de lijst lang en kun je niet alles vanaf nu in 1 keer regelen. Schaam je niet, want ook de cybersecurity-experts die in het boek aan het woord komen, geven toe dat ze niet alles perfect geregeld hebben. Maar daar hebben sommigen ook wel een prijs voor betaald. Al was het maar doordat hackers een paypal-account hadden gekraakt.

De experts gebruiken trouwens vaak Signal in plaats van WhatsApp om berichten te versturen. Een van hen zegt dat ze nooit last heeft gehad met cybersecurity of privacyschending, omdat ze het doet zonder Facebook-account. De vraag is natuurlijk of je zo strikt moet zijn om de hackers op afstand te houden.

Kopen of niet?

Andrew Dasselaar over Cybersecurity, Hackers en PrivacyWat is het eindoordeel over dit boekwerk? Het tiende al van journalist, schrijver en (gast)docent Andrew Dasselaar. Het is een redelijk gestructureerde bundeling van heel veel kennis op het gebied van privacybescherming en cybersecurity. Een leek wil gewoon weten wat hij of zij moet doen om veilig online te gaan. Daarvoor gaat het boek veel te diep. Een compacte versie met hints & tips zou daarvoor volstaan. Anderzijds: een bedrijf dat zich wil beschermen tegen allerlei soorten hackers, komt er niet met dit boek. Voor die doelgroep is het hoogstens een verklarende woordenlijst, om te snappen waar de in te huren consultants het over hebben.

Een beetje ‘vleesch noch visch’ dus, een soort ‘vegetarisch gehackt’, om maar aan te sluiten bij de flauwe grappen die er in de diverse bijschriften worden gemaakt. Een pluspunt is wel dat kopers van dit boek het e-book er gratis bij krijgen. Altijd handig voor onderweg. Dus, what the heck…  voor minder dan drie tientjes kun je je een hoop ellende besparen.


Source: Frankwatching
Cybersecurity college: eerste hulp tegen hackers

Ronald van den Hoff: “Waar ga je vandaag waarde creëren?

“Mensen van mijn generatie zeggen nog wel eens dat ze ‘online gaan’. Maar online en offline zijn één wereld, je bent constant in verbinding met elkaar.” Trendwatcher en ondernemer Ronald van den Hoff deelt zijn visie op de toekomst van werk en de werkplek. “We realiseren ons dat we een keuze hebben, je kunt waarde creëren en kennis uitwisselen op kantoor, thuis of een andere omgeving. De zogenaamde third spaces. Het wordt een mix.”

Ronald van den Hoff  is oprichter van Seats2meet, actief in 8 landen als nieuw soort ontmoetings,- werk- en congresruimtes. Van den Hoff heeft een heldere visie over de veranderingen in deze maatschappij. Dit noemt hij ‘society 3.0’. Hij is schrijver van het boek Society 3.0: a movement, a guiding light and a change agent in our ever dynamic world (affiliate).

Het is door corona pijnlijk duidelijk waar onze zwakheden liggen.

“De waardeketen is kwetsbaar en gaat verdwijnen, heb ik altijd gezegd. Het is door corona pijnlijk duidelijk waar onze zwakheden liggen. Alle producten komen uit China, toen dat begin dit jaar stokte kwam zelfs de Duitse auto-industrie stil te liggen. Dat moeten we anders organiseren, met waarde-netwerken. We moeten veel meer gebruikmaken van collectieve intelligentie, informatie delen en elkaar hierin vertrouwen.”

Met elkaar overleven

Waar ziet Ronald de focus voor de komende periode? “Denk na over hoe je als bedrijf kunt overleven en raak niet in paniek. Probeer toch een creatief proces in te gaan en blijf verbinding zoeken, je staat er niet alleen voor. De kennis zit in netwerken, waar je ook toegang tot hebt. Praat ook met je concurrentie, want is geen concurrentie meer. Ze zitten in hetzelfde schuitje.”

Accepteer cookies

Bekijk hier de interviews met de andere thought leaders.

Open Up Digitals is een serie video-interviews met thought leaders uit de wereld van digitale transformatie en de digitale werkplek. Keynote-spreker en trendwatcher Lieke Lamb spreekt met een indrukwekkende line-up top-experts uit Europa, de VS en Australië. Over hoe zij de wereld van nu ervaren, welke veranderingen zij zien en hoe de toekomst van ons werk en leven zal zijn.

Thema’s als de digitale transformatie, innovatie, HR, future of work, communicatie, samenwerking en verbinding staan centraal in deze serie. Hoe moeten bedrijven met veranderingen omgaan, wat kunnen medewerkers doen om aan te haken en welke les moeten we leren? Een positieve kijk in de wereld van morgen, door de ogen van de thought leaders. Open Up Digitals is een co-productie van Fellow Digitals en Frankwatching.


Source: Frankwatching
Ronald van den Hoff: “Waar ga je vandaag waarde creëren?

Een betere Google Ads-accountstructuur voor meer omzet & rendement

Waarop zijn de meest recente ontwikkelingen binnen Google Ads gericht? Het automatiseren van de werkzaamheden op basis van machinelearning-technologieën van Google. Wil je hier optimaal van profiteren? Dan is het belangrijk om de structuur van je Google Ads-account aan te passen. Op zo’n manier dat er zoveel mogelijke data beschikbaar is op elk niveau binnen het account.

Switch naar een moderne accountstructuur

Een traditionele accountstructuur binnen Google Ads kenmerkt zich door een grote fragmentatie aan campagnes en advertentiegroepen. Vaak zijn campagnes gesplitst per productcategorie, doelgroep of zelfs zoektype. Naast campagnes worden ook advertentiegroepen gesplitst op basis van zoektypen of doelgroepen. De gedachte hierbij is dat dit ten goede komt van de relevantie en de grip op de doelstellingen.

Hier hangt wel een groot nadeel aan. De hoeveelheid data per advertentiegroep en campagne wordt zo laag, dat de volledige potentie van machinelearning-technologieën nooit benut wordt. In dit artikel laat ik in 4 stappen zien hoe je van een gefragmenteerde accountstructuur overgaat naar een moderne accountstructuur. Met behoud van relevantie en een verbetering in resultaat. Dit doe ik aan de hand van de stappen die wij hebben doorlopen bij onze klant Diks Verzekeringen.

Stap 1. Samenvoegen advertentiegroepen

De eerste stap is om zoveel mogelijk advertentiegroepen samen te voegen. Hierbij is het advies: één advertentiegroep per landingspagina.

Visualisatie van het samenvoegen van Google Ads-advertentiegroepen.

Visualisatie van het samenvoegen van advertentiegroepen.

Een uitzondering: vermindert de relevantie van de advertenties hierdoor? Dan is het zinvol om alsnog een splitsing te maken in advertentiegroepen met dezelfde landingspagina.

Let hierbij op het volgende

 • Voeg alle advertentiegroepen die gesplitst zijn op zoekwoord of doelgroep samen als er advertentiegroepen zijn die dezelfde landingspagina gebruiken.
 • Controleer goed of de huidige uitsluitingszoekwoorden geen belemmering zijn voor de nieuwe zoekwoorden. Is dit wel zo? Verwijder deze uitsluitingszoekwoorden dan.
 • Let erop dat doelgroepen enkel op observatie worden toegevoegd en niet op targeting.
 • Voeg 2 uitgebreide tekstadvertenties toe en 1 responsive search ad met het volledige aantal beschrijvingen en kopteksten.
 • Gebruik ad customizers zoals keyword insertion en IF-functies om relevantie te behouden.

Na het samenvoegen van alle advertentiegroepen zal je veel meer data hebben binnen elke advertentiegroep. Dit komt weer ten goede aan de werking van onder andere een responsive search ad.

Stap 2. Samenvoegen campagnes

De vervolgstap is om zoveel mogelijk data te krijgen in de campagnes. Dit kan door het samenvoegen van alle campagnes die dezelfde doelstelling hebben.

Visualisatie van samenvoegen Google Ads-campagnes.

Visualisatie van samenvoegen campagnes.

Bij onze klant Diks Verzekeringen was de doelstelling voor elke campagne hetzelfde. Namelijk: een bepaalde Target ROAS voor alle verzekeringen. Hierdoor konden we alle campagnes samen te voegen tot 1 grote campagne met alle verzekeringen.

Let hierbij op het volgende

 • Zorg dat je extensies toevoegt op advertentiegroepniveau om de relevantie te behouden.
 • Bekijk goed of er uitsluitingszoekwoorden op campagneniveau staan die de nieuw toegevoegde zoekwoorden belemmeren.
 • Zorg dat alle doelgroepen worden overgenomen bij het samenvoegen van campagnes.
 • Voeg alle campagnes samen in de campagne die de meeste conversiedata heeft.

Heb je de campagnes met dezelfde doelstellingen samengevoegd? Dan zal er veel meer conversiedata beschikbaar zijn voor de biedstrategieën van Google. Hierdoor zal het resultaat aanzienlijk verbeteren. Daarnaast hoef je niet meer zelf een budgetverdeling te maken per campagne maar werk je vanuit een groot budget.

Stap 3. Test met breed adverteren

Vervolgens ga je op zoek naar nieuwe zoekwoorden. Hierdoor komt er meer zoekvolume beschikbaar om op te adverteren.

Visualisatie van breed adverteren.

Visualisatie van breed adverteren.

Traditioneel wordt dit gedaan door DSA-advertentiegroepen in te zetten of zelf nieuwe zoekwoorden te selecteren. Door de verbeterde smart bidding-technologie van Google Ads kunnen we hier een vervolgstap in maken. Dit kan door alle zoekwoorden over te zetten van modified broad naar breed. We hebben dit voor onze klant getest.

De resultaten

 • Er werd aanzienlijk meer zoekvolume bereikt met +66% impressies en +52% klikken.
 • Er werd +58% meer omzet behaald en +79% meer transacties.
 • De ROAS was identiek en op het gewenste target.
 • In beide gevallen werd het budget niet beperkt.

De test laat zien dat je met breed adverteren veel meer zoekvolume kunt bereiken. Hierdoor kan er tegen dezelfde Target ROAS veel meer omzet behaald worden. Daarnaast werden er veel nieuwe zoekwoorden ontdekt waar normaal nooit op geadverteerd zou worden. Zo werd het woord ‘verzekering’ getriggerd op ‘autoverzekering’ doordat Google inschat dat deze zoekintentie enigszins overeenkomt. Het advies is om ook voor jouw account te testen of breed adverteren van toegevoegde waarde is.

Let hierbij op het volgende

 • Test dit via een campagne-experiment in Google Ads.
 • Zorg dat er één verschil tussen de campagnes: het zoektype dat je gebruikt voor brede zoekwoorden.
 • Laat de test voor minimaal 3 weken lopen, waarbij je de nieuwe campagne een ‘leerperiode’ geeft om data op te bouwen voor de biedstrategie. Doe de eindanalyse dan ook alleen op de data vanaf week 2.
 • Check de zoektermen en sluit alleen uit wanneer je zeker weet dat een zoekterm niet interessant is. Bijvoorbeeld de zoekterm ‘zorgverzekering’ als je geen zorgverzekering aanbiedt.

Op basis van de test kun je bepalen of breed adverteren een toegevoegde waarde biedt. Beoordeel dit op basis van je einddoel van de campagne.

Stap 4. Maak advertenties en landingspagina’s dynamischer

Visualisatie van dynamische advertentietekst.

Visualisatie van dynamische advertentietekst.

Je hebt nu meer zoekvolume door breed adverteren. De vervolgstap is om de relevantie van advertenties en de landingspagina te verhogen. Op deze manier zorg je ervoor dat er meer klikken richting je website gaan en er uiteindelijk meer bezoekers converteren.

Voor advertenties is het advies om het volgende te testen:

 • Keyword insertion in zowel kopteksten als beschrijvingsregels.
 • Ad customizers zoals locatie via een locatie feed.
 • De best scorende USP’s in de advertentietekst.

Voor landingspagina’s is het advies om te testen of het zinvol is om de landingspagina dynamisch te maken op basis van gegevens die je via Google Ads kunt doorsturen. Voor ideeën hierover verwijs ik je naar dit artikel: Verbeter je landingspagina met Google Optimize [5 best practices].

Het resultaat

Toename in omzet, daadwerkelijke omzet is weggehaald.

Toename in omzet, daadwerkelijke omzet is weggehaald.

Na het doorvoeren en uitvoerig testen van alle stappen in dit artikel was het resultaat:

 • Binnen 12 maanden een omzetstijging van 118,38%.
 • Een verbeterde ROAS van 42,83%.
 • De mogelijkheid om een onbeperkt aantal verzekeringen toe te voegen.

Het gebruik van de verbeterde machinelearning-technologieën heeft een verschuiving veroorzaakt in het denken in campagnestructuren. Wil je deze technologieën optimaal benutten? Dan is het belangrijk om zoveel mogelijke data aan te bieden aan het algoritme en geen beperkingen te geven. Vervolgens kun je extra winst behalen door de relevantie van de landingspagina en advertentie te verhogen.

De case van Diks Verzekeringen laat zien dat dit kan resulteren in een stijging in omzet en rendement. Hierdoor kun je ook in een zeer concurrerende branche, zoals verzekeringen, online groei realiseren.


Source: Frankwatching
Een betere Google Ads-accountstructuur voor meer omzet & rendement

Identificeer kansrijke campagnes met de BCG Matrix

De BCG Matrix, ook wel bekend als de Boston Matrix, is een populair model om de beleggingsportefeuille van een bedrijf te schetsen. Het is een matrix die alle producten en diensten die een bedrijf in portefeuille heeft, positioneert op een manier die hun huidige staat laat zien in termen van relatief marktaandeel en het potentiële groeipercentage van de markt. Je kunt het ook gebruiken voor je marketingcampagnes.

BCG matrix

Er zijn vier hoofdcategorieën:

 • Cash cows: staan voor betrouwbare cash-generatie. Je hebt een relatief hoog marktaandeel in een stabiele markt. En er zijn geen buitengewone investeringen nodig om winst te maken.
 • Stars: producten in deze categorie tekenen een groot marktaandeel op in een sterk groeiende markt. Ze hebben het potentieel om het grootste percentage van de winst te leveren, maar investeringen zijn nodig om dat potentieel te benutten in je markt.
 • Dogs: dogs hebben geen groot marktaandeel en ook geen mooie toekomst. Hier wil je je vooral niet aan branden. Investeer alleen als de ROI voor de hand ligt.
 • Question marks: dit zijn je producten of diensten met een laag marktaandeel in een groeiende markt. ‘Question marks’ kunnen uitgroeien tot toekomstige ‘stars’, of compleet waardeloos zijn. Het vereist meer onderzoek en experimenten om dat vast te kunnen stellen.

De BCG Matrix is een eenvoudig maar betrouwbaar model (ook al heeft het zijn grenzen).

In dit artikel leg ik je uit hoe je tot gelijkaardige inzichten kunt komen door deze oefening te maken op jouw marketinginspanningen. Op die manier kun je bepalen hoe jouw focus en budget moet worden verdeeld over alle kanalen die je momenteel in je marketingmix hebt opgenomen.

Toegepast op marketing

Het medium is anders, maar de strategie blijft dezelfde. Melk de cash cows, verspil geen geld aan de dogs, investeer in de stars, en pak de question marks aan met experimentele fondsen om te zien of ze in stars kunnen evolueren.

Hoe zit deze nieuwe matrix er uit?

De BCG Matrix voor marketing.

In plaats van marktaandeel toont de X-as de huidige ROI of ‘hoe effectief campagnes zijn in het bereiken van hun doelen’. De Y-as daarentegen laat channel growth zien in plaats van de marktgroei, met andere woorden: hoe gesatureerd het kanaal momenteel is. Laten we wat dieper ingaan op hoe deze categorieën er vanuit een marketingperspectief uitzien.

Cash cow

Je cash cows zijn je bewezen, slag-verharde marketinginspanningen. Ze zullen je geen prijzen winnen, maar ze klaren de klus. Ze zijn zo goed opgezet dat ze prima kunnen draaien zonder enig onderhoud, en budget.

Een goed voorbeeld van een marketing-cash cow is een goed uitgevoerde SEO-strategie. Google heeft je website de big thumbs-up gegeven, je evergreen content staat als een huis, je backlinks draaien op volle toeren… Als de marketingverantwoordelijke zijn werk goed heeft gedaan, zul je een gestage toestroom van verkeer hebben zonder dat je terug moet blijven gaan om aanpassingen te maken. Conversion rate optimization hoort ook in dit rijtje thuis. Het verhogen van het conversieratio zorgt ervoor dat je gemiddeld meer verdient op elke bezoeker van je van je website of app.

Stars

Je star-campagnes doen zeer goed werk om hun doelstellingen te bereiken, maar vereisen een aanzienlijk budget om hun effectiviteit te behouden.

SEA-campagnes zijn een goed voorbeeld zijn voor veel verticals. Zolang het geld blijft stromen, zijn je campagnes overal waar ze moeten zijn en werken ze uitstekend. Maar SEA werkt als een stoomtrein. Zodra er geen kolen meer zijn om in de locomotief te stoppen, zal de locomotief vertragen en misschien zelfs tot stilstand komen. Zorg er dus voor dat je star-campagnes het budget krijgen dat ze nodig hebben.

Let op, SEA-campagnes kruisen veel vakjes aan om zich als star te identificeren, maar dat is zeker niet altijd het geval.. Zoals vaak dicteert de vertical waarin je actief bent als bedrijf of een marketingaanpak al dan niet werkt.. Wees dus niet verbaasd als je SEA-campagnes dogs blijken te zijn!

Dogs

Je dogs-campagnes zijn de eerste campagnes die je wil afbouwen. Hun effectiviteit is zeer beperkt en het kanaal waarin ze actief zijn, zal niet snel groeien.

Er zijn echter uitzonderingen. Het is niet omdat een campagne zich linksonder in de matrix bevindt, dat je deze automatisch moet uitschakelen. Dog-campagnes kunnen immers nog steeds winstgevend zijn. Hoewel hun rendement misschien beperkt is, kunnen de lage kosten je toch een behoorlijke winst opleveren en je een goede reden geven om ze in leven te houden.

Iets anders om in gedachten te houden is dat dogs verborgen cash cows of stars kunnen zijn. Je zou immers te maken kunnen hebben met een theoretisch goede campagne die het slachtoffer werd van een slechte uitvoering. Ben je er wel absoluut zeker van dat al je dogs volledig geoptimaliseerd zijn?

Question marks

Het interessantste type campagne is de question mark. Misschien behalen deze campagnes op dit moment nog niet de beste resultaten, maar er is altijd een kans dat ze dat in de nabije toekomst wel doen – als ze de juiste aandacht krijgen.

Klassieke voorbeelden van question mark-campagnes zijn kanalen of campagnes die voor het eerst het potentieel van een kanaal verkennen. Je hebt onvoldoende data om er echte conclusies uit te trekken. Enkel kleine aanwijzingen, aannames en je buikgevoel.

Deze aanpak kent een hoog risico en een hoge beloning, en draait volledig om experimenteren. Kansen zijn namelijk overal verborgen. Of je nu relatief ongebruikelijke kanalen zoals Reddit of Tiktok verkent, of nieuwe types campagnes in gevestigde platformen als Facebook of Google, er is altijd een kans om goud te vinden. Je kunt bijvoorbeeld denken dat je Google Ads sets hun volle potentieel bereikt hebben. Maar het proberen van nieuwe zoekwoorden, campagnetypes of optimalisatie-instellingen kan nog steeds verrassende resultaten opleveren.

Een voorbeeld

Jouw marketingmix zou er als volgt uit kunnen zien. Hou er rekening mee dat deze er voor elk bedrijf anders uitziet. Melk de cash cows, stop met investeren in je dogs, investeer in je stars, en experimenteert met je question marks.

Hou rekening met..

Hoewel deze matrix ongetwijfeld nieuwe inzichten kan opleveren, is het geen all-inclusive model. Het houdt bijvoorbeeld geen rekening met attributie en synergieën tussen meerdere campagnes. Je marketingmix kan bestaan uit drie campagnes die naadloos samenwerken, maar die onafhankelijk van elkaar op je matrix staan. Een van hen zou eruit kunnen zien als een star-campagne, terwijl de andere twee zeer duidelijk dogs zijn. Als je echter je de dogs zou deactiveren, zou je star-campagne ook kunnen verzwakken.

Je kunt ook verkeerde conclusies trekken als je geen rekening houdt met attributie bij de kwalificatie van een bepaalde campagne. Stel: je gebruikt influencer-marketingcampagnes gebruikt om goederen te verkopen en je evalueert de journey door middel van last click-methoden. Dan kunnen de influencer-campagnes lijken op dogs. In realiteit bevinden dit soort campagnes zich echter zelden aan het einde van je buyer journey en krijgen ze dus weinig waarde toegewezen in het last click-model van Google Analytics. Het dog-label kan dus het resultaat zijn van de verkeerde attributiemethode.

Ten slotte: wees kritisch. Daag jezelf uit in je eigen veronderstellingen en test voortdurend verschillende configuraties van je campagnes. Het zou niet de eerste keer zijn dat we een verwaarloosde dog ergens achterin de marketingmix van een bedrijf vinden en er een cash cow of zelfs een star van kunnen maken.


Source: Frankwatching
Identificeer kansrijke campagnes met de BCG Matrix

Pakken en vasthouden die lezer! 4 x 4 anti-afhaak-schrijftips

Zo, de kop is eraf. Met zo’n lekker bekkende titel heb je je lezer ‘binnen’ in je stuk. Maar hoe nu verder, is de vraag. Je slotzin wil net zoveel lezers trekken als je beginzin. Hoe kun je je lezer vasthouden?

Spuugzat waren ze het, al die afstandelijke teksten met wollig Nederlands. Daarom vliegen Rick Evers en Willem Verdaasdonk er in hun nieuwe boek Schrijf eens even normaal joh! hard in (affiliate link). Recht voor z’n raap geven ze schrijfadviezen die er niet om liegen! Want: “Schrijven is praten op papier.” Ik maak je alvast lekker met een samenvatting in zestien schrijftips.

1. Start sterk

Niks inleiden. Met de deur in huis vallen, dan heb je je lezer te pakken.

1.1 Denk na

Je wil je lezer overhalen. Om je product te kopen, om te doen wat nodig is, of vul maar in. Dan moet hij dat wel wíllen, en dat lukt je met een goeie tekst. Die tekst moet dus goed ‘voelen’ en ook alle nodige informatie overbrengen. Een goed startpunt: denk na over de opzet van je tekst. De boodschap, je doel, het nut voor de lezer. En niet te vergeten: hoe maak je je tekst sterk?

1.2 Begin boeiend

‘Naar aanleiding van uw vacature …’ ‘Uit onze administratie is gebleken …’ Snurk. Je lezer slaapt al. Daar gaat je baan of je achterstallige geld. ‘U zoekt mij! Die vacature heeft u zeker speciaal voor mij geschreven?’ ‘Helaas, uw betaling is nog niet binnen. Gelukkig heeft u nog twee weken. Bel ons gerust.’

Als zo’n actie niet vooropstaat, maar je wil je lezer gewoon lekker meenemen, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Zolang je lezer maar verder wil lezen na een eerste aantrekkelijke, originele zin. ‘U krijgt een nieuwe keuken!’ ‘Lig je net lekker te slapen …’

1.3 Spring in het oog

Een lange lap tekst met een dorre kop, daar wordt niemand blij van. Kwak er klip-en-klare kopjes in die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. En hak je verhaal op in hapklare alinea’s. Een tekst die goed oogt, leest lekkerder en sneller.

1.4 PAKHEM (de lezer)

 • Pakkende kop
 • Altijd origineel blijven
 • Korte, leesbare tekst
 • Hou de inhoud sterk
 • Eerste zin telt
 • Mooie invalshoek

Daar mag je zelf over nadenken. Beter nog, onthoud deze vuistregels. Eigenlijk spreken ze voor zich. PAKHEM zit ook in de overige tips verweven.

2. Laat niet los

Hoe hou je vervolgens iemands aandacht vast? Door niet in oeverloos gezwam te verzanden.

2.1 ‘Praat’ tegen je lezer

Heb je de lezer te pakken? Dan ben je met hem in gesprek. Zou je ooit ‘conform afspraak’ of ‘wij bieden een grote verscheidenheid aan …’ je strot uit krijgen? Nee hè. De stelregel is: schrijf zoals je praat. Dus ‘zoals beloofd’ en ‘bij ons grijp je nooit mis!’ Of jouw tekst spreektalig en dus toegankelijk genoeg is, kun je heel eenvoudig checken: lees ’m voor.

2.2 Vermijd vaagheid

Vaag: dat ben je al snel als je indirect, onorigineel en onpersoonlijk schrijft. Kom je vaag over, dan doe je vast niet erg je best voor mij, denkt de lezer. En misschien heb je zelfs wel iets te verbergen. Een onbestemde boot met een vage schipper, daar gaat hij niet mee in zee.

Concreet: val met de deur in huis, schrap alle clichés en schrijf goudeerlijk.

2.3 Hou het simpel

Maximaal twintig woorden. Langer mag een zin eigenlijk nooit zijn, is de vuistregel. En er is niks mis met ‘halve zinnen’, of ze nu wel of niet met een voegwoord beginnen. Je bent tenslotte aan het ‘praten’ en in gesproken taal kan er veel!

Ook handig tegen een omhaal van woorden: geen lijdende vorm en geen tangconstructies. En schrap ‘zullen’, ‘kunnen’, ‘willen’, ‘hopen’ en ‘proberen’.

2.4 ‘Nou en?’

Met je toon kun je iemand niet vasthouden als de inhoud niet deugt. Reageert je lezer waarschijnlijk met ‘Nou en?’ op wat je vertelt? Dan is er iets mis. Je zit pas goed als-ie ‘Ga door!’ zou zeggen. De truc? Denk en kijk zoals je lezer, zodat die denkt: Hé, dit ben ik! Dit geldt voor mij!

3. Verleiden is een vak

Lekker lezen? Dat lukt de lezer als jij hem een smakelijke tekst voorschotelt. Niet taai, niet lauw, maar aangenaam en intens.

3.1 Schrijf met smaak

Eten dat met liefde gekookt is, smaakt stukken lekkerder. Die liefde, die proef je. Zo proef je ook de liefde van de schrijver voor de tekst (en voor jou als consument). Dus: maak ’m lekker. Met peper en zout, met originele ingrediënten, met een opvallende opmaak.

Smaak is natuurlijk persoonlijk. Maar net als een chef-kok kook je precies voor het publiek dat bij je past.

3.2 Menselijk en makkelijk

Als je mensen wil wegjagen, schrijf dan vooral als een robot. Kil, afstandelijk en formeel. Maar je bent toch geen gevoelloze machine? Laat je karakter zien en presenteer je als mens. Dan ga je meteen veel levendiger en makkelijker praten, ik bedoel, schrijven.

3.3 Wees warm

Toon begrip voor de zorgen en wensen van de lezer. Is hij ergens bang voor? Stel hem gerust. Houdt hij van auto’s? Praat dan tegen hem als mede-autofan. Zo speel je in op zijn gevoel, daar wordt hij warm van. Van mens tot mens praten, heel persoonlijk, wie vindt dat nu niet aangenaam? Dát is hoe je tekst moet overkomen.

3.4 Echt en energiek

Enthousiast wordt je lezer alleen als hij je gelooft én als hij energie van je krijgt. Je menselijkheid en warmte moeten écht zijn. Dat kan alleen als jij oprecht belangstelling hebt voor de ander. Dan is die sneller bereid om ook zijn best te doen voor jou.

Sluit een persoonlijke boodschap daarom actief af. Geen ‘Ik hoop’ of ‘Ik verblijf’, maar een hartelijke wens of een concrete afspraak: ‘Veel succes met uw verhuizing!’ ‘We zien elkaar vrijdag.’

4 Sloop en slijp

Een tekst staat niet in één keer. Verbeter en verfraai hem met hak- en breekwerk en wat opsmuk.

4.1 Van breken tot bijvijlen: schaven aan je tekst maakt ‘m alleen maar beter. Loop alles van 1 t/m 3 nog eens langs en sleutel net zolang tot alles klopt.

4.2 Dus, want, ook, maar: wat zijn de verbanden tussen de zinnen en alinea’s? Maak het de lezer duidelijk. Laat in je taalgebruik de tekststructuur zien.

4.3 Varieer. Begin je zinnen niet steeds hetzelfde, grijp eens naar synoniemen en omschrijvingen, maak van een zin een opsomming.

4.4 Val op. Durf eens te overdrijven met een allesbehalve neutraal woord. Of verzin een vette slotzin. Soms kom je daar pas op als de rest van je bouwwerk al staat en je ziet dat het stevig is.

Glimlachgarantie

4 x 4 tips in 4 minuten? Da’s wel héél snel. Nu heb ik je lekker gemaakt met wat hapjes en heb je trek in een hele maaltijd. Die serveren Rick Evers en Willem Verdaasdonk je dus in ‘Schrijf eens even normaal joh!’

Dat boek laat je “snel beter schrijven met glimlachgarantie”, belooft de voorkant. En inderdaad, in een uurtje of twee duik je diep in alle lagen van aantrekkelijk schrijven voor klanten en andere waardevolle contacten. De 16 tips hierboven zijn er in werkelijkheid maar liefst 51, en ze zijn allemaal even nuttig.

“Gebruik geen ‘moeten’”, “Noem je nieuwsbrief nooit ‘nieuwsbrief’”, “Gebruik eens een citaat”: het boek loopt over van direct bruikbare adviezen, met de nodige laagdrempelige oefeningen.

Héél soms vliegen de schrijvers uit de bocht met gezochte afkortingen die, in tegenstelling tot PAKHEM, niet blijven hangen. Hier en daar had een zin of woord (‘echter’!) nóg wel spreektaliger, levendiger en simpeler gekund. Ik zag zelfs een tikfout. Maar ja, ook zo kun je een lezer vasthouden. Van begin tot eind!


Source: Frankwatching
Pakken en vasthouden die lezer! 4 x 4 anti-afhaak-schrijftips

Zo zet je pushberichten & notificaties uit op je desktop en smartphone

Hoe zet je pushberichten, pushmeldingen of notificaties uit? Dit zijn de korte berichten die plotseling op je smartphone of desktop verschijnen. Soms heel fijn, als je bijvoorbeeld de hele dag op de hoogte wil blijven van het belangrijkste nieuws. Maar soms kunnen ze ook behoorlijk irritant zijn. Vooral omdat ze ook op onhandige momenten verschijnen. Of wanneer je per ongeluk toestemming hebt gegeven voor push notificaties.

Pushberichten: een handig hulpmiddel

De kracht van pushberichten is dat ze naar voren kunnen komen zonder dat een app of website ‘open’ staat. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp. Het is natuurlijk heel handig dat de berichtjes die je ontvangt op je beeldscherm verschijnen zonder dat je de app hebt geopend. Op die manier mis je niks: een handig hulpmiddel. Voor deze pushberichten heb je toestemming gegeven bij het downloaden van de app.

Ook wij bieden op Frankwatching.com de optie om notificaties bij een nieuw artikel aan te zetten. Dit bieden wij als service: zo blijf je op de hoogte van de nieuwste artikelen. Je kunt het zien als een soort realtime mini-nieuwsbrieven. Een deel van onze lezers maakt hier dankbaar gebruik van.

Voel je je ‘erin geluisd’?

Maar je zit waarschijnlijk niet te wachten op pushberichten vanuit álle apps en websites die je bezoekt. Sommige platformen zijn behoorlijk slinks met het vragen om toestemming voor het sturen van notificaties. De ene keer zit de knop met ‘akkoord’ links, dan weer rechts. Of de pop-up wordt precies op een moment verstuurd dat je deze zo snel mogelijk wil wegklikken. Denk aan een game, vlak voor de finish. Eigenlijk is dit best frappant. Het lijkt mij dat je als merk niet wil dat de klant je ziet als ‘een irritant platform’.

Voorbeeld van de pushbericht-melding van de Telegraaf.

Voorbeeld van de pushbericht-melding van de Telegraaf.

De kans dat je per ongeluk de notificaties toestaat, is dus aanwezig. Of je hebt toestemming voor pushberichten gegeven, maar wil er toch weer vanaf. En dan begint de zoektocht. Hoe kom je van die berichtjes af? Ook wij krijgen af en toe van een lezer de vraag hoe onze notificaties uitgezet moeten worden. Helaas is het ‘aanzetten’ makkelijker dan het ‘uitzetten’. In dit artikel help ik je graag verder.

Zo zet je pushberichten uit op je desktop

De pushberichten op je desktop worden ook wel browsermeldingen genoemd. Voor de drie meestgebruikte browsers deel ik hieronder hoe je deze meldingen uitschakelt.

In Chrome en Safari kun je via het slotje links naast de URL in de adresbalk de notificaties uitschakelen voor de website waarop je je bevindt. Ofwel direct bij ‘Notifications’ in de pop-up zelf, of via ‘site-instellingen’ onderaan de pop-up. Werk je vanuit een andere browser of wil je de instellingen voor alle websites bekijken? Dat kan via de algemene instellingen van je browser.

Chrome

Klik in de browser op de drie puntjes rechtsboven in de hoek van je browser en klik vervolgens op ‘Instellingen’. Ga daarna naar ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Site-instellingen’.

Notificaties uitzetten in Chrome.

Als je vervolgens voor ‘Meldingen’ kiest, zie je een lijst met websites waarvan je momenteel de berichtgeving hebt geblokkeerd of toestaat. Via de drie puntjes rechts naast de website kun je de instellingen wijzigen.

Firefox

Klik in je browser op de drie streepjes rechtsboven in je scherm en kies voor ‘Opties’. Klik daarna op ‘Privacy en Beveiliging’ links in het menu. Scroll vervolgens naar ‘Toestemmingen’ en klik naast ‘Notificaties’ op ‘Instellingen…’.

Hoe je pushmeldingen uitzet in Firefox.

Vervolgens kun je alle websites die toestemming hebben om berichten te sturen beheren. Wil je alle meldingen uitschakelen? Klik dan op ‘Alle websites verwijderen’. Met het handige vinkje onderaan kun je eventueel aangeven dat alle nieuwe verzoeken voor het toestaan van notificaties geblokkeerd moeten worden.

Safari

Open het menu en ga naar ‘Instellingen’. Klik daarna op ‘Websites’ > ‘Meldingen’.

Hoe je pushberichten uitzet in Safari.

Om alle meldingen uit te schakelen kun je Cmd+A gebruiken en vervolgens ‘Remove’ (of ‘Verwijder’) onderaan de pagina. Ook Safari biedt je de mogelijkheid om alle vragen voor het toestaan van notificaties uit te schakelen. Zie het vinkje onderaan de screenshot.

Zo zet je pushberichten uit op je smartphone

Pushberichten op je smartphone uitschakelen is vrij simpel, maar kost helaas wel een aantal handelingen. Je kunt namelijk niet voor alle apps in één keer alle meldingen uitschakelen. Dit dien je handmatig in te stellen per applicatie. Hieronder bespreek ik hoe je de notificaties moet uitzetten of wijzigen via iOS en Android.

iOS

Heb je een iPhone? Ga dan naar ‘Instellingen’ en klik vervolgens op ‘Berichtgeving’. Hier vind je een lijst van al je apps die gebruikmaken van meldingen. Per app kun je vervolgens kiezen of je berichtgeving wil ontvangen, en zo ja, in welke vorm. Zoals je hieronder in de screenshots ziet, hebben sommige apps meer mogelijkheden dan andere.In het middelste screenshot zie je de mogelijkheden voor de ‘Bankieren’ app van de ING. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen ‘waar’ je de melding wil ontvangen, hoe deze eruitziet en wat je dan hoort.

Het derde screenshot laat de mogelijkheden zien van de app ‘Agenda’. Deze app biedt dezelfde mogelijkheden als de Bankieren-app, maar dan afzonderlijk voor verschillende ‘acties’.

Het instellen van al je notificaties op je iPhone is dus niet zo makkelijk geregeld. Maar uit eigen ervaring kan ik wel delen dat het veel rust oplevert. Zo heb ik bijvoorbeeld op mijn privételefoon de meldingen van alle socialmedia-apps uitgezet. Ik zie dus bijvoorbeeld geen rode bolletjes meer met een cijfer erin van hoeveel berichten ik heb gemist. Op die manier ben ik beter in staat om zelf te bepalen wanneer ik tijd wil besteden aan deze apps.

Android

Om de notificaties op je Android-telefoon uit te schakelen, doorloop je de volgende stappen:

 1. Ga eerst naar ‘Instellingen’
 2. Selecteer vervolgens ‘Apps’
 3. Klik op de app waarvan je de meldingen wil uitschakelen
 4. Scrol naar beneden
 5. Klik op ‘Meldingen’
 6. Schuif de schakelaar om bij je gewenste keuzes

Vanaf Android 5.0 is het blokkeren van notificaties makkelijker gemaakt. Zie je een melding binnenkomen die je niet meer wil ontvangen? Houd deze melding dan even ingedrukt. Vervolgens kom je direct op de plek waar je moet zijn (instellingen, de juiste app, meldingen) en kun je de schakelaar uitzetten.

De ‘niet storen’-functie

Zowel iOS- als Android-smartphones hebben een ‘niet storen’-functie. Wil je je even goed kunnen concentreren op je werk, zonder afgeleid te worden door alle bliepjes en stroken? Dan is dit een handige functie, zonder dat je alle apps handmatig op ‘stil’ moet zetten.

Voor iOS ga je naar ‘Instellingen’ > ‘Niet storen’. Hier vind je vervolgens een aantal opties. Zo kun je bijvoorbeeld de ‘stille periode’ plannen. Handig voor ‘s nachts of onder werktijd. Ook kun je instellen dat je door bepaalde personen wel gebeld kunt worden als je ‘niet storen’ hebt aangezet.Bij Android-telefoons werkt het ongeveer hetzelfde. Ga naar ‘Instellingen’ > (vanaf Android 7.0 klik je vervolgens eerst op ‘Geluid’ of ‘Geluiden en trillen’) > klik op ‘Niet storen’. Vervolgens kun je het schuifje gebruiken.

Succes!


Source: Frankwatching
Zo zet je pushberichten & notificaties uit op je desktop en smartphone

Beslissen op basis van je intuïtie [5 stappen]

Luisteren naar je intuïtie, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We laten ons vaak laten afleiden door allerlei randzaken. Als je er wél naar leert luisteren, dan kan dat er zomaar voor zorgen dat je verder komt in je (zakelijke) leven.

Wat is intuïtie?

Intuïtie is de manier waarop je ‘onderbewuste ik’ boodschappen doorgeeft aan je ‘bewuste, denkende ik’. Voor mij is het dat onderbuikgevoel dat maakt dat je soms al een antwoord weet, zonder dat je er goed over een bepaalde situatie hebt nagedacht.

We hebben het allemaal, het is alleen bij velen niet goed ontwikkeld en wordt vaak onderdrukt door de ‘eisen’ die de samenleving aan ons stelt. In zijn boek Zakendoen op gevoel (aff.) legt Marcel Adriaanse uit hoe je je intuïtie sterker maakt en hoe die jou én de ander (zakelijk) verder brengt.

Intuïtieve analyse

Iedere dag maak je veel beslissingen. Ik vind dat vaak best lastig, want maak ik wel de juiste keuze? Heb ik echt alle pros en cons tegen elkaar afgewogen? Is er toch iemand die ik nog om een mening had moeten vragen?

En voor ik het weet, blijf ik twijfelen, stel ik iets uit of zeg ik maar ‘ja’, omdat ik dan niets afwijs. Door intuïtief te analyseren voorkom je dit soort situaties en leer je luisteren naar dat onderbuikgevoel. Volgens Adriaanse kun je zo’n analyse in 5 stappen maken.

1. Emoties in balans

Emoties zorgen dat je wordt afgeleid en niet neutraal kunt denken. Als iemand veel te laat op een afspraak komt, dan ben je al geïrriteerd voor het gesprek begint. Grote kans dat je het verhaal van die persoon al niet interessant vindt voor er één woord is gezegd.

Als een collega altijd koffie voor je haalt en heel geïnteresseerd vraagt naar hoe het met je kat is, dan is de kans groot dat jij best eens een vervelend klusje voor hem of haar wil opknappen. Dus zorg dat je eerst rustig bent voor je verder gaat met stap 2 tot 5.

2. Bepaal je hogere doel

Kijk naar de vraag achter de vraag. Adriaanse geeft dit in zijn boek als voorbeeld: stel dat je droomt van een huis met een woonkeuken. Je vindt een huis dat aan al je eisen voldoet, maar de vraagprijs is te hoog. Je hebt nu het gevoel dat de verkoper er een slaatje uit probeert te slaan. Veel mensen gaan dit niet doen. Maar moet je dan alleen kijken naar de cijfers en statistieken? Het huis kopen zorgt wel dat jij jouw hogere doel haalt: een huis met woonkeuken.

Ondanks dat voor mij een huis met woonkeuken in deze tijd niet haalbaar is, herken ik de situatie wel en ik denk jij ook. Je maakt een beslissing op basis van wat je denkt dat verstandig is. Maar waarvan je onderbuik toch even pijn doet, omdat je het eigenlijk diep van binnen anders voelt.

De laatste keer dat ik wel naar mijn onderbuikgevoel luisterde, was toen ik wegging bij een werkgever die extreem goed betaalde. Ik nam een baan aan die dat veel minder deed. Op basis van de cijfers en statistieken had ik het niet moeten doen. Maar die baan zorgde er wel voor dat ik veel minder gestrest was, veel meer tijd had voor leuke dingen en rust kreeg om eens goed na te denken wat ik verder wilde. Het was het zeker waard. Wanneer maakte jij voor het laatst een beslissing op basis van je intuïtie?

3. Analyseer vanuit win-win

Stel jouw favoriete collega zegt zijn of haar baan op. Dat vind je ontzettend jammer en je bent nu geneigd om heel erg op je collega te gaan inpraten. Dat kun je doen, maar je kunt ook die collega feliciteren met de nieuwe baan en er verder geen oordeel over hebben. Als iemand diep van binnen twijfelt, dan gaat de intuïtie vanzelf zijn werk doen. Jij kunt dat niet sturen. Iemand kan besluiten toch te blijven of iemand gaat weg met een fijn gevoel, omdat de nieuwe baan gegund werd door alle collega’s.

Intuïtie

Belangrijk om te analyseren vanuit een win-win gedachte is door regelmatig kennis van buiten te halen. Lukt het bijvoorbeeld niet goed om de verkoopdoelen te halen? Nodig een paar klanten uit en vraag wat maakte dat zij wel in zee zijn gegaan met jouw organisatie. Verder noemt Adriaanse ook het schatgraven in woorden. Door te letten op kleine signalen van de ander, denk aan bepaalde woorden, zoals ‘opzich wel’ of het optrekken van wenkbrauwen, krijg je een beter begrip van hoe de situatie écht in elkaar zit en kun je dus ook beter analyseren.

4. Distilleer de hoofdlijnen

Je bent nu je emoties de baas, hebt je hogere doel helder en je hebt vanuit een win-wingedachte informatie verzameld en geanalyseerd. Nu wordt het tijd om de hoofdlijnen de distilleren.

Adriaanse raadt aan om dit op papier te doen, omdat het voorkomt dat je over alles blijft nadenken. Door je bevindingen op te schrijven, kun je hoofd- en bijzaken makkelijker scheiden: wat is echt belangrijk? Je kunt dit op veel manieren doen, hieronder drie suggesties:

 • een brief schrijven aan jezelf
 • een mindmap maken
 • de why, how, what van managementgoeroe Simon Sinek uitwerken

5. Stapel op je zolderkamer

Nu is het tijd om je intuïtie tot leven te laten komen. Eerder in zijn boek beschrijft Adriaanse dat je een (denkbeeldige) plek voor jezelf moet creëren om te mijmeren, vandaar de referentie naar de zolderkamer. Dit stapelen op je zolderkamer kan voor iedereen dus anders zijn. Misschien wil je in je eentje een lange wandeling maken, mediteren of misschien ben jij net als ik één van die mensen die de meest briljante ingevingen onder de douche krijgt. Het is belangrijk dat je dit ‘stapelen’ alleen doet.

Dit is dus een handig stappenplan voor mensen die veel keuzestress ervaren. Als je leert vertrouwen op je intuïtie, dan kun je situaties heel efficiënt aanpakken en doorgronden om tot de voor jouw juiste beslissingen te komen.

Zakendoen op gevoel

Adriaanse legt in zijn boek het intuïtie-model uit en laat zien hoe intuïtie je zakelijk verder brengt. Ondanks dat het misschien zweverig klinkt, is het boek dat helemaal niet. Het is heel praktisch en heeft mij in ieder geval aan het denken gezet. Ik wil heel graag naar mijn intuïtie luisteren, maar laat de cijfers en statistieken toch nog weleens winnen.

Adriaanse vindt dat we allemaal (uiteraard) ons denkvermogen moeten inzetten, maar vooral ook veel meer moeten leren vertrouwen op ons gevoel. Dat ben ik volledig met hem eens en dit is dan ook een aanrader voor iedere professional die zijn of haar intuïtie sterker wil maken en er beter naar wil leren luisteren. Met als gevolg: meer (zakelijk) succes.


Source: Frankwatching
Beslissen op basis van je intuïtie [5 stappen]

3 manieren om WhatsApp te implementeren in jouw marketingstrategie

Volgens Statista wordt WhatsApp wereldwijd door ongeveer 2 miljard mensen gebruikt. Dagelijks worden er zo’n 65 miljard appjes verstuurd met 98% openratio. Daarbij is de app in minimaal 109 landen het primaire platform om berichten te versturen. Nu hoor ik je denken: WhatsApp is hét perfecte platform om als marketeer te gebruiken!

De geruchten gaan al maanden rond: WhatsApp komt binnenkort met betaalde advertenties voor adverteerders. Momenteel zijn er al een aantal mogelijkheden om deze app toe te voegen aan jouw strategie. Er zijn drie verschillende manieren om WhatsApp te implementeren: WhatsApp Business-platform, WhatsApp Chat-advertenties en binnenkort de betaalde advertenties in de app.

1. WhatsApp Business-platform

Wat is er allemaal mogelijk met WhatsApp Business?

Sinds begin 2019 is de Business-app eindelijk wereldwijd beschikbaar als marketingplatform. WhatsApp Business is een aparte, onafhankelijke app met als doel om bedrijven met klanten te verbinden en zo bedrijven te laten groeien. Dit platform is bedoeld voor MKB-ondernemers en is volledig gratis beschikbaar.

Met WhatsApp Business is het mogelijk om een businessprofiel met relevante informatie over je bedrijf aan te maken. Hiermee kun je direct communiceren met je klanten, geautomatiseerde berichten en notificaties versturen én een geverifieerde business account badge krijgen.

Voorbeeld van WhatsApp Business voor WhatsApp-marketing.

De voordelen van WhatsApp Business

Er zijn talloze redenen waarom de Business-app ideaal is voor jouw bedrijf. Hier staan er een paar op een rij:

 1. Het gebruik van WhatsApp Business verhoogt de reactietijd vanuit jouw organisatie, doordat er makkelijker, sneller en efficiënter gecommuniceerd wordt met de klant.
 2. Het is mogelijk om acties, kortingen en nieuwe producten te promoten via een nieuw platform waarbij je direct met de klant kunt communiceren.
 3. Je kunt geautomatiseerde berichten sturen zoals een leuke welkomstgroet en FAQ-antwoorden om de klantenservice te versnellen en automatiseren, zeven dagen per week, 24 uur per dag.
 4. Het is mogelijk om verzendlijsten te maken en je contacten te labelen. Op die manier kun je je klanten segmenteren in verschillende groepen om vervolgens weer promoties en acties te sturen.
 5. Je kunt makkelijk en gratis internationaal met je klanten communiceren.
 6. WhatsApp Business is snel te integreren met CRM-systemen zoals HubSpot en Salesforce.
 7. Klanten kunnen eenvoudig een gesprek met jouw business starten via QR-codes en chat-advertenties.
 8. Alle belangrijke statistieken over de verstuurde berichten zijn in de app beschikbaar.
 9. De meest recent toegevoegde extensie: de WhatsApp Payment-functies met UPI-betalingen. Dit is echter nog niet over de hele wereld beschikbaar, maar dit zal binnenkort veranderen.

Klinkt perfect! Wanneer kan ik beginnen?

Per direct! Het aanmaken van een Business-account is makkelijk en binnen een paar minuten geregeld. Zorg ervoor dat je de in de AppStore of Google PlayStore de ‘WhatsApp Business app’ download, een nieuw telefoonnummer van jouw bedrijf koppelt en je bedrijfsinformatie invult. Je account is hierna klaar voor gebruik.

Nu kun je berichtinstellingen zoals begroetingen, afwezigheid-berichten en snelle antwoorden instellen naar persoonlijke voorkeur. Verder is er heel veel informatie online beschikbaar over het gebruik van de Business-app. Zoals deze uitgebreide handleiding.

2. WhatsApp Chat-advertenties in Facebook en Instagram

Een tweede mogelijkheid om WhatsApp in te zetten, is met Chat-advertenties in Facebook en Instagram. Zoals je wel zult weten, is WhatsApp in 2014 overgenomen door Facebook. Als gevolg hiervan is in januari 2020 het nieuwe campagne doel ‘WhatsApp Chat-advertenties’ in de Business Manager van Facebook en Instagram toegevoegd.

Deze advertenties zorgen ervoor dat een klant met één druk op de knop een gesprek met jouw bedrijf start. Goed nieuws voor marketeers dus. Voor je klanten is een appje sturen veel toegankelijker en makkelijker dan een e-mail of contactformulier verzenden.

Veranderingen in Instagram en Facebook.

Hoe creëer je advertenties die doorlinken naar WhatsApp?

Zorg ten eerste dat je een Business-account hebt aangemaakt en koppel deze aan je Facebookpagina (waar jij admin van bent). Hierna zijn er twee manieren om je advertentie te maken:

 1. ‘Traffic, Website conversies of Message objectives’
 2. ‘Reach Brand Awareness’ , ‘Engagement’ of ‘Video views’

Advertenties met als doel Traffic, Website conversies of Message objectives

Volg de volgende stappen om dit in te stellen:

 1. Kies ‘Ads with Traffic, Website Conversions or Message objectives’ als doel (let op: dit is niet beschikbaar als je op India en/of bepaalde Europese landen target).
 2. Kies je campagnebudget.
 3. Selecteer ‘klik naar bericht’ onder Advertentietype.
 4. Selecteer ‘WhatsApp’ in de Messaging apps-sectie.
 5. Maak je advertentie af naar wens en publiceer ‘m.

Voorbeeld van ‘Stuur WhatsApp-bericht’ als vorm van verkeer.

Advertenties met als doel: Reach, Brand awareness, Engagement or Video views

Volg de volgende stappen om dit in te stellen:

 1. Kies je campagnebudget.
 2. Kies je doelgroep, plaats, budget en plan ‘m in.
 3. Voeg de URL toe van jouw businesswebsite bij ‘links’.
 4. Selecteer ‘Verzend WhatsApp bericht’ bij ‘Call to Action’.
 5. Selecteer jouw pagina met WhatsApp-nummer bij het drop-down menu.
 6. Publiceer je advertentie.

Het toevoegen van ‘Send WhatsApp Message’ als call to action.

Handige tip voor WhatsApp Chat-advertenties: gebruik deze vorm van adverteren om direct contact met je doelgroep te krijgen. Dit kan zijn om leads te genereren, maar ook als extra persoonlijke service. Zo kun je feedback vergaren van je klanten of een geautomatiseerde klantenservice toevoegen via de Business-app. Houd daarbij rekening met het feit dat dit soort advertenties vooral effectief zijn voor mobiele gebruikers.

3. Betaalde advertenties

Er wordt al een aantal jaar geroepen door Mark Zuckerberg geroepen dat vanaf medio 2020 betaalde advertenties in WhatsApp zullen verschijnen. Dit is echter continu uitgesteld. Mede door ophef op deze nieuwsberichten door gebruikers. Wanneer de lancering gaat plaatsvinden weten we dus niet precies. Wel is er al informatie bekend over hoe de advertenties eruit zullen zien.

Wij hebben vernomen dat deze advertenties veel zullen lijken op story advertenties in Instagram, Facebook en LinkedIn. Naar verwachting zijn de advertenties zichtbaar in de WhatsApp-status. Dit betekent dat we waarschijnlijk geen advertenties te zien krijgen tussen onze chat gesprekken, zoals vele gebruikers verwachten.

Gezien Facebook en WhatsApp nu gekoppeld zijn, worden de advertenties hoogstwaarschijnlijk gepersonaliseerd op basis van alle Facebookdata. Een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.


Source: Frankwatching
3 manieren om WhatsApp te implementeren in jouw marketingstrategie

Google Shopping Organic is live: instellen, meten & optimaliseren

Na de aankondiging in april 2020 duurde het nog een paar maanden, maar inmiddels is Google Shopping Organic wereldwijd uitgerold. Genoeg reden voor ons om in dit artikel uit te leggen hoe je Google Shopping Organic instelt en de resultaten ervan kunt meten. Ook niet onbelangrijk: we leggen je uit hoe je de Google Shopping-resultaten optimaliseert.

In de categorie ‘opa vertelt’: lang, lang geleden, was Google Shopping een organisch kanaal. Het is pas sinds 2013 uitgegroeid tot een buitengewoon succesvol betaald kanaal voor webshops. Sterker nog: het aandeel Shopping is misschien wel de helft van het totaal voor veel websites in de e-commerce. Dat betekent niet dat Google het monopolie heeft, want ook Amazon en andere marketplaces doen stevig mee. Dat is een belangrijke reden voor de zoekmachinegigant geweest om Google Shopping weer deels organisch te maken.

De ‘gratis plekken’ van Google Shopping Organic

Als je kijkt waar de de resultaten van Google Shopping Organic terug te vinden zijn, dan ontdek je 2 locaties:

 • In de reguliere zoekresultatenpagina, afhankelijk van je zoekopdracht. Als die aanleiding geeft om producten in een carrousel te laten zien, kan daar ook een organisch resultaat in komen te staan (dit hebben we voor organic in het echt nog niet gezien). Dit gebeurt nu ook met Google Shopping Ads.
 • Het tabblad Shopping (hier zijn al wel organische vertoningen aanwezig).

De organische zoekresultaten op het Google Shopping-tabblad zien er zo uit:

Google Shopping-resultaten.

Het tabblad Shopping van Google. In het groene kader staan de organische resultaten.

Zo worden jouw producten zichtbaar in Google Shopping Organic

Gebruik je Google Shopping Ads? Dan ken je het Google Merchant Center. Dit is ook de plek om de zogenaamde ‘free listings’ voor Google Shopping aan te zetten.

Dit doe je onder de kop Growth. Kies daarna voor Manage programs. Je hebt hier wel beheerderstoegang voor nodig.

Hier zie je vervolgens de optie List your online products for free through surfaces across Google. Dit houdt in dat je producten op alle platformen van Google zichtbaar kunnen worden. Helaas is deze optie niet standaard ingeschakeld.

’List your online products for Free’ in het Google Merchant Center.

’List your online products for Free’ in het Google Merchant Center.

Daarnaast vind je in het Google Merchant Center ook informatie over het aantal organische clicks op je producten. Je kunt filteren op merk, product en Google-categorie.

Voorbeeld grafiek.

Het aantal organische clicks, te vinden in het Google Merchant Center.

Organische resultaten meten in Google Analytics

Ben je niet bezig met het meten van resultaten als adverteerder of eigenaar van een website? Dan komen alle resultaten van Google Shopping Organic op de grote Google/Organic-stapel. Dat zien we bijvoorbeeld ook met de clicks uit Google Mijn Bedrijf, die daar ook terechtkomen. Maar je wil natuurlijk wel weten welke producten voor de meeste omzet zorgen. Daarvoor moet je URL’s uit je productfeed taggen. Dat kan trouwens ook met de link naar je website in Mijn Bedrijf, wat ook aan te raden is.

Als we weten dat een webshop Google Shopping Ads gebruikt, is de functie ‘Autotagging’ altijd ingeschakeld. Als je een URL in de productfeed vervolgens een UTM-code meegeeft, dan neemt Google dit automatisch mee in de organische resultaten. Voor resultaten via Google Shopping Ads zal het de resultaten van Autotagging gebruiken.

Zo lukt het om die twee uit elkaar te halen en afzonderlijk de resultaten te meten. Google heeft een tool om UTM-codes te maken, daarin ziet dit verhaal er zo uit:

UTM-codes genereren.

Maak UTM-codes met de URL-builder van Google.

In de praktijk betekent het dat er achter elke URL van een product de volgende toevoeging komt te staan:

?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic_shopping

Met een datafeedmanagementtool doe je dit snel en gemakkelijk.

Heb je deze code gebruikt, dan zie je de resultaten terug in Google Analytics. Klik daarvoor op de functie Acquisitie en kies vervolgens Campagnes. Daar vind je onder ‘organic_shopping’ de resultaten van de URL’s die je bovenstaande code hebt meegegeven.

Google Shopping-resultaten in Analytics.

De resultaten van UTM-codes in Google Analytics.

Hoe verbeter je de resultaten van Google Shopping?

Jouw Google Shopping-feed is de basis voor de resultaten in Google Shopping, zowel voor de betaalde als organische. Door optimalisaties door te voeren in je feed kun je ervoor zorgen dat je meer en betere vertoningen krijgt binnen Google Shopping.

Uit de meeste webshopplatforms kun je gemakkelijk een productfeed exporteren. Maar de kwaliteit van deze feeds is niet altijd even goed. Het optimaliseren van een productfeed kun je overlaten aan de webbouwer, maar veel marketeers maken gebruik van datafeedmanagementtools als Channable en Datafeedwatch. Deze tools stellen je in staat om zelf gemakkelijk en snel wijzigingen in de feed te maken. Je plaatst de productfeed uit je webshopplatform in de tool, maakt de gewenste aanpassingen en plaatst vervolgens de outputfeed uit de tool in het Google Merchant Center.

De inhoud van de Shopping-feed bepaalt bij welke zoekwoorden Google jouw producten vertoont. Dit geldt voor zowel de Google Shopping-advertenties, als de organische resultaten. Als je Google van de juiste informatie voorziet, dan is de zoekmachine beter in staat om jouw producten te tonen bij relevante zoekopdrachten.

Optimalisaties van je feed in Google Shopping

Hieronder een aantal tips voor feedoptimalisaties in Google Shopping.

Producttitels en productbeschrijving

De producttitel en de -beschrijving zijn de belangrijkste velden voor Google voor het matchen van zoektermen. Zorg daarom dus dat deze velden jouw zoektermen bevatten. Met je datafeedmanagementtool kun je geautomatiseerd merken, types, kleuren, maten enz. toevoegen.

De producttitel mag trouwens 150 karakters bevatten. Maar je ziet er in de Shopping-resultaten maar 20 tot 30 (en ongeveer 70 als je erover heen hoovert). Zorg dus dat de belangrijkste informatie vooraan staat. Maar voeg ook alle belangrijke karakteristieken van het product toe in de titel. Zo stel je Google goed in staat om te matchen.

Voorbeeld zoekresultaat van halogeen staaflamp. Uitgebreid zoekresultaat van halogeen staaflamp.

In het voorbeeld zie je dat je in het normale Shopping-resultaat maar weinig ruimte hebt voor de titel. Maar als je er overheen hoovert heb je veel meer ruimte. Benut deze ruimte dus om alle specificaties toe te voegen.

Google productcategorieën

Google heeft een uitgebreide lijst met Google productcategorieën. Met een tool als Channable kun je gemakkelijk producten aan deze categorieën koppelen. Natuurlijk heb je het sneller voor elkaar om alle producten aan het hoogste niveau te koppelen (bijvoorbeeld ‘Bouwmaterialen’), maar kies liever toch voor de meest passende subcategorie (bijvoorbeeld ‘Bouwmaterialen > Bouwbeslag > Beslag voor kastjes > Achterwanden voor kastjes’). Dit kost vaak wel wat meer tijd, maar Google heeft zo een beter idee van de producten die jij verkoopt en de bijpassende zoekwoorden.

Regels

In je datafeedmanagementtool kun je eenvoudig regels aanmaken, waarmee je bijvoorbeeld alle producten die minder dan € 10 kosten uit de feed filtert. Dit is vooral bij de betaalde Shopping-resultaten van belang. Soms kun je op zulke goedkope producten namelijk niet gemakkelijk rendabel adverteren. Ook kun je bijvoorbeeld producten waarvan je nog maar weinig of geen voorraad hebt eruit filteren. Binnen fashion zie je ook dat er soms gekeken wordt naar het kunnen aanbieden van een ‘gevulde maatboog’. Is er nog maar 1 maat van een product aanwezig? Dan is het vaak minder interessant om ermee te adverteren en kun je er dus voor kiezen om het product uit te filteren.

Custom labels

Gebruik de custom labels om extra informatie mee te schieten met je productfeed. Voeg bijvoorbeeld margepercentages in, zodat je deze kunt gebruiken bij de indeling in jouw producten in verschillende campagnes. Zo kun je de producten met een hogere marge opnemen in een aparte campagne en daarbij sturen op een andere ROAS (return on ad spend) dan bij de lage marge-producten. Andere criteria die vaak gebruikt worden voor het indelen van Google Shopping-campagnes en die je als custom label kunt inzetten, zijn bijvoorbeeld seizoen (winterkleding/zomerkleding) en bestsellers.

De optimalisaties die je al had gedaan voor Google Shopping Ads werken ook voor de organische Google Shopping-resultaten, dus het mes snijdt hier aan twee kanten.

Onze voorspelling

Google Shopping Organic is in oktober wereldwijd uitgerold. We zien het nog niet terug op de standaardpagina’s met zoekresultaten. We hebben het idee dat het overgrote deel van alle Google Shopping Ads-clicks daar ook vandaan komt. Onder het tabblad Shopping zien we daarentegen wel de eerste resultaten en clicks binnendruppelen, zoals je in onze voorbeelden ook al hebt gezien. Met de feestdagen voor de deur kan het zomaar zijn dat we nog een flinke toename op dit vlak gaan zien in de Shopping-resultaten.

Of je Google Shopping Organic moet inzetten? We zouden niet weten waarom niet. Zeker als je al Google Shopping Ads gebruikt. Je zet de functie eenvoudig aan en alle optimalisaties die je doorvoert dragen bij aan de zichtbaarheid in de resultaten van Shopping Organic. Altijd mooi meegenomen!


Source: Frankwatching
Google Shopping Organic is live: instellen, meten & optimaliseren